Enter your keyword

News

Concurs de fotografia “Presumeix de jardí”

Concurs de fotografia “Presumeix de jardí”

Del 25 de maig al 30 de juny

Concurs de fotografia

Presumeix de jardí

Jardins, balcons, terrasses… volem veure els teus racons preferits amb les teves plantes i flors. Deixa’ns bocabadats!

El premi per al guanyador/a és un lot de productes Jardicamp que inclou: un rastell, un paletí, una galleda, una regadora, llavors de menta i alfàbrega i un val de descompte de 20 € per qualsevol de les teves compres a Jardicamp.

És molt fàcil

Instagram:

1- Fes un “m’agrada” a la publicació del concurs.

2- Segueix el nostre Instagram.

3- Publica una foto del teu racó preferit del teu jardí, terrassa o balcó amb l’etiqueta #presumeixjardicamp.

El concurs no està patrocinat, associat ni administrat per Instagram

Facebook:

1- Comparteix la publicació del concurs.

2- Segueix la nostra pàgina de Facebook.

3- Publica la teva foto amb l’etiqueta #presumeixjardicamp de manera pública, no només per les teves amistats.

El concurs no està patrocinat, associat ni administrat per Facebook

 

BASES DEL CONCURS

1- Objecte

El concurs de fotografia s’anomena «Presumeix de jardí».

El concurs fotogràfic consisteix en la publicació d’una fotografia a Facebook o Instagram que mostri el teu racó preferti del teu jardí, terrassa o balcó.

 

2- Termini

El concurs s’iniciarà el 25 de maig de 2019 i finalitzarà el 30 de juny de 2019. La publicació del guanyador/a serà el 15 de juliol de 2019. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs.

 

3- Forma de participació

A Instagram:

1- Fes un “m’agrada” a la publicació del concurs.

2- Segueix el nostre Instagram.

3- Publica una foto del teu racó preferit del teu jardí, terrassa o balcó amb l’etiqueta #presumeixjardicamp.

El concurs no està patrocinat, associat ni administrat per Instagram

 

A Facebook:

1- Comparteix la publicació del concurs.

2- Segueix la nostra pàgina de Facebook.

3- Publica la teva foto amb l’etiqueta #presumeixjardicamp de manera pública, no només per les teves amistats.

El concurs no està patrocinat, associat ni administrat per Facebook

 

5- Premi

Un lot de productes Jardicamp que inclou: un rastell, un paletí, una galleda, una regadora, llavors de menta i alfábrega i un val de descompte de 20€ per qualsevol de les teves compres a Jardicamp.

 

6- Condicions de participació.

Persones físiques:

Pot participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona física major de 16 anys que no hagi estat implicada en la definició i/o preparació d’aquest concurs.

 

Contingut de l’obra presentada:

Els participants assumeixen la responsabilitat envers Suministros Agrícolas Jardicamp S.L. del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de Suministros Agrícolas Jardicamp S.L.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

 

Acceptació de les bases:

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

 

7- Jurat

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

El jurat està format per l’equip directiu i de màrqueting de l’empresa Suministros Agrícolas Jardicamp S.L.

El jurat tindrà la facultat de triar la fotografia guanyadora.

El jurat, en la seva deliberació valorarà:

La qualitat de la imatge.

L’originalitat de la imatge presentada.

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

 

8- Selecció de la proposta guanyadora

Selecció final:

El jurat es reunirà en els dies posteriors a la finalització del termini d’inscripció al concurs i triarà la fotografia guanyadora.

Suministros Agrícolas Jardicamp S.L. es posarà en contacte amb la persona guanyadora.

La persona guanyadora es publicarà al web, al facebook i a l’Instagram de Suministros Agrícolas Jardicamp S.L.

 

9- Propietat intel·lectual i industrial

Les persones participants cedeixen expressament a Suministros Agrícolas Jardicamp S.L., amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpia de Suministros Agrícolas Jardicamp S.L.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

En conseqüència, Suministros Agrícolas Jardicamp S.L.podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional.

El mer fet de participar no pot generar drets de cap mena en els autors de les fotografies llevat dels casos esmentats de la persona guanyadora, la qual té dret al premi corresponent.

 

 

Aquest mes toca plantar...

Melons, pastanagues, albergínies, naps, cogombres, síndries, moresc, julivert, bajoques, tomaqueres, pebrers i ravens.

Aquest mes collirem...

Albergínia, all, alls tendres, bolets, carbassó, ceba, cogombre, enciam, endívia, mongeta tendra, pastanaga, pebrot, rave, tomàquet, albercoc, bacores, cirera, llimona, maduixa, nectarina, nespra, pera de Sant Joan, préssec, pruna i síndria.

Aquest mes tractarem...

AVELLANER: S’han de vigilar els primers atacs d’aranya mirant el centre dels avellaners ii tractar en cas d’infecció.

VINYA: Amb temperatures mitges i humitats altes el risc de Mildiu augmenta, per tant, cal protegir les plantacions d’ara en endavant.

PRESSEGUER: Aplicar un tractament quan apareixin els primers símptomes de pugó i per evitar que es taqui el fruit es pot aplicar un tractament contra la cendrosa.

NOGUERS, PERERS I POMERS: En aquesta època el risc de carpocapsa és molt elevat. S’han d’aplicar tractament cada 15 dies.

OLIVERES: Les infeccions de Repilo són continuades i s’ha de tractar per evitar que la malaltia proliferi. Hem de vigilar els Prays i tractar en cas d’alta població.

PATATES: Per fer front al Mildiu les plantes han de quedar completament protegides fent un tractament, que, es pot combinar amb un tractament contra l’escarabat.

TOMAQUERES: Mildiu i altres bacteries afecten aquests cultius. Recomanem aplicar tractaments sistèmics.

ENCIAM: Per lluitar contra el Mildiu aplicarem tractaments de manera curativa i preventiva.

Aquest mes toca plantar...

Melons, pastanagues, albergínies, naps, cogombres, síndries, moresc, julivert, bajoques, tomaqueres, pebrers i ravens.

Aquest mes collirem...

Alls tendres, carxofa, ceba, enciam, endívia, espinacs, espàrrecs blancs, fava, mongeta tendra, rave, xicoira, llimona, maduixa, préssec i taronja.

Aquest mes tractarem...

AVELLANER I AMETLLER: En el moment que es formin les primeres colònies de pugó s’ha d’aplicar un tractament per evitar que proliferin.

PRESSEGUER: Aplicar un tractament quan apareixin els primers símptomes de pugó i per evitar que es taqui el fruit es pot aplicar un tractament contra la cendrosa.

VINYA: El primer tractament per fer front a la cendrosa s’ha de fer quan el brot tingui uns 15cm i el segon quan la flor estigui mig esclatada. Per evitar la possible aparició del Mildiu es recomana aplicar un tractament.

PATATES: Per fer front al Mildiu les plantes han de quedar completament protegides fent un tractament, que, es pot combinar amb un tractament contra l’escarabat.

POMERES, PERERES I NOGUERS: Per evitar la Carpocapça i la Bacteriosis es poden fer tractaments quinzenalment.

ALLS I CEBES: En els cultius de cebes i alls es poden fer tractaments de caràcter preventiu per evitar l’aparició de Mildiu.

ENCIAM: Abans del capdellat és molt recomanable aplicar un tractament preventiu que eviti l’aparició de pugó.

Aquest mes toca plantar...

Enciam, julivert, ravens, pastanagues, carabassons, espàrrecs, pebrots, tomàquets, bajoques, albergínies, melons, síndries i api.

Aquest mes collirem...

Alls tendres, api, bleda, bròquil, carxofa, ceba, enciam, endívia, espinacs, espàrrecs blancs, fava, pèsol, remolatxa, xicoria, llimona i taronja.

Aquest mes tractarem...

OLIVERA: Moment òptim per a fer un tractament contra el repiló o la caparreta, ja sigui abans o després de la floració.

AVELLANER: Per tal d’evitar el badoc i el pugó es pot realitzar un tractament entre la tercera i la sisena fulla.

PRESSEGUER I NECTARINA: Època en la que pot aparèixer arrufat si es produeixen baixes temperatures i humitats altes, cendrosa o pugó.

FAVERES: L’aparició de pugó negre és habitual en aquest cultiu i moment de l’any. Aplicarem un tractament en cas que apareixi.

PATATA: Es recomana aplicar tractaments per tal de lluitar contra el mildiu ja que aquest apareix freqüentment en condicions d’humitat i temperatures mitjanes.

ENCIAM: És preferible que abans que tanqui la flor s’apliquin tractaments preventius contra el pugó.

ALLS I CEBES: Són cultius vulnerables al mildiu i als trips i per tant es recomanaaplicar tractaments per lluitar-hi.

TOMÀQUET: Aplicarem tractaments setmanals per tal de lluitar contra la tuta absoluta.

Aquest mes toca plantar...

Julivert, ravens, tomaqueres, enciams, albergínies, pebrers, carabassons, cogombres, pastanagues i bajoques.

Aquest mes collirem...

Alls tendres, api, bleda, bròquil, calçot, carxofa, col, endívia, enciam, espinacs, espàrrecs de marge, fava, fonoll, pèsol, porro, remolatxa, xicoria, llimona, mandarina, pomelo i taronja.

Aquest mes tractarem...

PRESSEGUER: Un cop la flor hagi fet eclosió és important no administrar cap tipus de tractament.

AMETLLER: Aplicar un tractament contra la Monília si apareixen ametllons a les branques o un tractament contra el pugó.

AVELLANER: Es pot aplicar un tractament per afavorir la brotació i disminuir el verdet.

OLIVER: S’han de fer tractaments preventius contra el repilo.

ENCIAM I CARXOFERA: Vigilar l’aparició de pugó i aplicar un tractament abans que tanqui la pinya.

PATATA: Per tal d’evitar el creixement de males herbes es pot aplicar un tractament herbicida.

Aquest mes tractarem...

Podar els arbres de fulla caduca com el presseguer, l'avellaner i els fruiters i realitzar un tractament preventiu contra els fongs
com l'Arrufat o l'Amonilia. Recordem que és molt important fer el tractament després de la poda per tal que el seu efecte sigui el desitjat.

Aquest mes toca plantar...

Pastanagues, bajoques, ravens, julivert, enciams, cebes, tomaqueres, pebrers i albergínies

Aquest mes collirem...

Api, bleda, bròquil, calçot, carxofa, col, col de Brussel·les, coliflor, endívia, escarola, espàrrecs de marge, fonoll,
nap, porro, remolatxa, xicoria, caqui, codony, kiwi, llimona, mandarina, poma, pomelo, taronja i xirimoia

Lluna nova

Bon moment per treure males herbes, plantar i adobar.
Podar arbres de fulla perenne per afavorir el seu creixement.

Lluna creixent

Aprofitem per trasplantar i sembrar plantes d'arrel i tubercles menys l'enciam, que es pot espigar donada la forta estimulació vegetativa de la fase creixent.

Lluna plena

És el moment de les collites i per plantar plantes de fruit.
Moment adequat per podar arbres de fulla caduca.

Lluna decreixent

És l'hora de les tasques de poda i fer-ho en arbres fruiters afavorirà la producció.